logo
background image

PTPDN | Office

PTP DN

Công trình là trụ sở chi nhánh của 1 công ty thuộc khu vực miền trung. Chúng tôi đã nghiên cứu và cân đối về vị trí, tầm nhìn, hướng tiếp cận và giải pháp điều hòa kết hợp mặt đứng để tạo ra 1 công trình thống nhất, hiện đại, ấn tượng

project info background

Thiết kế: BesHaus Architecture Studio

Loại công trình: tòa nhà văn phòng

Diện tích khu đất: 154 m2

Diện tích xây dựng: 154 m2

Diện tích sàn xây dựng: 1,110 m2

Vị trí: Đà Nẵng

Copyright © 2024 BESHAUS. All Rights Reserved.