logo
portfolio banner background

About Us

about image
[ about company ]

BESHAUS

Văn phòng kiến trúc Beshaus được thành lập từ năm 2018, với những kiến trúc sư trẻ yêu nghề, kinh nghiệm và nhiệt huyết sáng tạo khẳng định dấu ấn của mình trong thiết kế. Beshaus là sự ghép nối của "best" và "house", cũng là giá trị mà chúng tôi muốn mang đến trong mỗi công trình mà mình thiết kế - "tốt nhất".

Giá trị cốt lõi của Beshaus: Con người, sáng tạo, công năng, bền vững, văn hóa, thiên nhiên, tôn trọng hiện trạng.

"Công trình kiến trúc, nội thất ngoài vẻ đẹp về thị giác, tỉ lệ không gian thì quan trọng hơn là phải phục vụ cho con người. Do vậy tôi tin công trình hoàn hảo sẽ mang lại nhiều giá trị hơn cho chúng ta, về tinh thần, cảm xúc và trải nghiệm trong cuộc sống"

Hồ Quốc Toàn

Founder and Chief Architect

[ company strategy ]

Our Philosophy

philosophy 1

our missions

philosophy 3

Cùng với nhu cầu và nguyện vọng, cá tính của khách hàng, kết hợp với sự sáng tạo trong thiết kế, chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp phù hợp nhất với từng khách hàng. Chúng tôi luôn đồng và hỗ trợ hành với khách hàng trong suốt quá trình xây dựng.

philosophy 2

our vision

philosophy 3

Sáng tạo, bền vững, tôn trọng giá trị thiết kế.

philosophy 3

our values

philosophy 3

Trung thực, tận tâm, trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, tôn trọng.

[ our professionals ]

Meet Our Skilled Team

HỒ QUỐC TOÀN

HỒ QUỐC TOÀN

[ Founder. ]

LÊ ĐỨC THẮNG

LÊ ĐỨC THẮNG

[ Architect. ]

TRẦN TÙNG DƯƠNG

TRẦN TÙNG DƯƠNG

[ Architect. ]

NGUYỄN ĐÌNH QUÂN

NGUYỄN ĐÌNH QUÂN

[ Architect. ]

NGUYỄN MINH TRUNG

NGUYỄN MINH TRUNG

[ Technical Manager. ]

NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN TRUNG KIÊN

[ Structural Engineer. ]

LÊ THẾ TRINH

LÊ THẾ TRINH

[ M.E.P ]

Copyright © 2024 BESHAUS. All Rights Reserved.