logo
background image

DP BUILDING | Office

DP BUILDING

Công trình tòa nhà văn phòng nằm ở khu vực trung tâm quận Cầu Giấy, đặt trong bối cảnh khu vực đang phát triển với nhiều công trình kiến trúc hiện đại, đặc sắc. Chúng tôi gửi gắm vào công trình một ngôn ngữ kiến trúc đặc biệt, tạo điểm nhấn của toàn khu phố, lấy hình ảnh vị thế của số "1" với những góc mở tạo những chất riêng cho công trình

project info background

Thiết kế: BesHaus Architecture Studio

Loại công trình: tòa nhà văn phòng

Diện tích khu đất: 230 m2

Diện tích xây dựng: 230 m2

Diện tích sàn xây dựng: 2,100 m2

Vị trí: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Copyright © 2024 BESHAUS. All Rights Reserved.