logo
background image

DONGHUONG URBAN COMPLEX | Planing

DONGHUONG URBAN COMPLEX

Phương án quy hoạch tổ hợp nhà ở, khách sạn, trung tâm thương mại

project info background

Thiết kế ý tưởng: BesHaus Architecture Studio

Địa điểm: Đông Hương, Thanh Hóa.

Copyright © 2024 BESHAUS. All Rights Reserved.