logo
background image

DINHOUSE | Villa

DINHOUSE

Căn nhà trong 1 khu dân cư cũ, với văn hóa thờ cúng từ xưa, (căn nhà 3 gian và không gian thờ đặt ở chính nhà). Chúng tôi đã phải giữ lại những thói quen cũ, đặt vào trong hình thức kiến trúc hiện đại, bố cục công trình trên khu đất để tạo hành lang cây xanh và lấy gió mát cho căn nhà.

project info background

Thiết kế: BesHaus Architecture Studio

Diện tích xây dựng: 100 m2

Diện tích sàn xây dựng: 310 m2

Vị trí: Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội

Copyright © 2024 BESHAUS. All Rights Reserved.