logo
background image

D24 COMPLEX | Planning

D24 Complex

Phương án quy hoạch tổ hợp công trình văn phòng và nhà ở

project info background

Thiết kế ý tưởng: BesHaus Architecture Studio

Loại công trình: quy hoạch và tổ hợp

Diện tích khu đất: 7,900 m2

Diện tích xây dựng: 4,800 m2

Vị trí: Nam Từ Liêm, Hà Nội

Copyright © 2024 BESHAUS. All Rights Reserved.