logo
background image

C14-GELEXIMCO | Renovation

C14-GELEXIMCO

Geleximco Lê Trọng Tấn là một khu đô thị đã xây dựng lâu, cách phân chia mặt bằng đã cũ và nhiều vị trí không hợp lý. Beshaus đã cố gắng điều chỉnh lại thiết kế cùng với nhu cầu và cá tính của chủ nhà để đưa ra bản vẽ cải tạo hợp lý nhất.

project info background

Thiết kế: BesHaus Architecture Studio

Loại công trình: nhà ở

Vị trí: Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn Hà Nội

Copyright © 2024 BESHAUS. All Rights Reserved.